Organisatie


Over NIBVNIBV (Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen) is dé brancheorganisatie voor bedrijven die bodembescherming (het voorkomen van bodemverontreiniging) belangrijk vinden. Zij komt op voor de belangen van deze bedrijven en helpt hen het maximale uit hun onderneming te halen.
NIBV heeft als doel interactie te bewerkstelligen tussen haar doelgroepen waarbij NIBV als een onafhankelijk intermediair fungeert. Het NIBV hecht meerwaarde aan certificering danwel accreditatie van haar leden zodat de kwaliteit van de uitvoering maximaal geborgd is.
 
Doelgroepen (leden?) NIBV
producenten, leveranciers, aannemers, verwerkers, inspectie-, advies- en ontwerpbureaus, certificatie-instellingen, beheerders van normatieve documenten en vertegenwoordigers van het bevoegd gezag en het bedrijfsleven.


Hoofdtaken NIBV
 • Algemene belangenbehartiging
 • Informatievoorziening
 • Advisering
 • Cursussen trainingen & workshops
 • Brancheprojecten
 


Algemene belangenbehartiging


NIBV vervult als belangenbehartiger een proactieve rol in het intensieve overleg met overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties. De uitdaging wordt gevormd door het zoeken naar uniformiteit in regelgeving en handhaving waarbij praktische handreikingen worden geboden.
 
Leden van de vereniging zijn ruim vertegenwoordigd in tal van commissies en op deze wijze betrokken bij tal van activiteiten.
 • vertegenwoordigd in het bestuur van SIKB;
 • vertegenwoordigd in de programmaraad van SIKB;
 • vertegenwoordigd in het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SIKB;
 • vertegenwoordigd in het Accreditatiecollege (AC) van SIKB;
 • vertegenwoordigd in het College van Deskundigen van Kiwa.
 • vertegenwoordigd in de commissie voor het opstellen van protocollen voor toepassing van IBC-Bouwstoffen;
 • betrokken bij de herziening van het Stortbesluit door deel te nemen aan de commissie voor het moderniseren van het Stortbesluit (MDS) en de introductie van Duurzaam Stortbeheer (IDS).
 • het verzorgen van opleidingen en examens op het gebied van de aanleg (en herstel) en de inspectie van vloeistofdichte voorzieningen.

 

Informatievoorziening


Via nieuwsbrieven, website en de helpdesk voorziet NIBV haar leden van nieuws en actualiteiten.
 
 

Advisering


NIBV biedt aan iedereen die daarom vraagt informatie over bodembeschermende voorzieningen. Vragen kunnen worden gesteld via telefoon (0341  460 465) of per mail. Voor advies op maat kunt u terecht bij een van de NIBV leden.
 
 

Cursussen, trainingen & workshops


Door het organiseren van praktische cursussen, trainingen en workshops stelt NIBV haar leden actief op de hoogte van actuele, praktische (vak)kennis. NIBV’s (cursus)aanbod vindt u hier.
 
 

Brancheprojecten


NIBV is voor leden de initiator van de dialoog met de markt. Hierin wordt voorzien door het opzetten van gezamenlijke projecten, bijvoorbeeld voor het opstellen van (normatieve) documenten, voor training en opleiding en door het organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten en themadagen.