Actueel


14 maart 2023  |  NIBV ACTUEEL

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen.    lees verder >
Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024
6 maart 2023

Cursus BRL SIKB 7700 vanuit vernieuwd hoofdkantoor Den Ouden

Cursus BRL SIKB 7700 vanuit vernieuwd hoofdkantoor Den Ouden
29 januari 2023

Invoering Omgevingswet naar 1 januari 2024

Invoering Omgevingswet naar 1 januari 2024
24 januari 2023

Vaststelling van de Regeling bodemkwaliteit 2022

Vaststelling van de Regeling bodemkwaliteit 2022
8 december 2022

Nieuw BBT-document voor bodembescherming

Nieuw BBT-document voor bodembescherming
volgende pagina