Info


Producten • Opleidingen
  • Basiscursus NRB
   • De lesstof is gebaseerd op de nieuwe Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten. De versie van najaar 2011.

    Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het Besluit Activiteiten Leefomgeving is het gebruik van de NRB minder relevant geworden. De cursus wordt daarom op dit moment niet meer gepland. Bij voldoende deelnemers/interesse kunnen wij u wel een cursus op maat geven.

    De cursus duurt één dag en wordt bij voldoende belangstelling gegeven in Harderwijk.

    Voor meer informatie verwijzen wij naar het infoblad van deze cursus.
     

    Cursusdata:

    Op aanvraag. Bel of mail ons voor de mogelijkheden!

    Aanmeldingsformulier
  • Opleiding BRL 7700
   • NIBV organiseert een viertal praktijkgerichte opleidingen voor de "Vakman Vloeistofdicht". De opleidingen zijn gerelateerd aan BRL 7700 voor de aanleg of het herstel van een vloeistofdichte voorziening met bijbehorende protocollen. De protocollen 7701, 7702, 7703, 7704 en 7711.

    De opleiding voor de BRL is vooral gericht op het UTA-personeel. De opleidingen voor de protocollen zijn meer afgestemd op het CAO-personeel. Uiteraard staat het eenieder vrij om zich voor een of meerdere opleidingen in te schrijven. Lees meer over de inhoud van de opleiding in het betreffende informatieblad. Of stel uw vraag aan het secretariaat van NIBV, het makkelijkst te bereiken via mail@nibv.nl

    Het aanmelden voor die cursus kan via onderstaand aanmeldingsformulier. Cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling.
     

    Cursusdata:

    Op aanvraag - de cursus wordt op meerdere locaties gegeven

    Aanmeldingsformulier
 • Downloads
  • Artikelen en publicaties
   • NIBV wordt regelmatig gevraagd om artikelen te beoordelen op juistheid of voor het aanleveren van volledige artikelen. Zo zijn van de hand van de technisch secretaris onder andere de volgende artikelen geplaatst:

     
 • Bestekservice
  • Wat is bestekservice?
   • Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde bestekstekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor prijsvorming. De gebruikelijke systematieken zijn de STABU-bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw en de RAW-systematiek voor de grond-, weg- en waterbouw. Wanneer het aspect ‘bodembescherming’ aan bod komt kunnen de NIBV-leden u hierin ondersteuning bieden.
  • Wat kunnen wij daarin voor u betekenen?
   • Normaliter bestaat de bestekservice uit een vaste beschrijving van een product of dienst. De leden van het NIBV zijn adviesbureau’s, inspectiebureau’s, producenten en aannemers. Elk met hun eigen disciplines. De inhoud van een bestek en zijn toepassing kan daarom erg variëren. Veelal zal daarom de ondersteuning van NIBV-leden een op maat gemaakte invulling zijn van dat deel van het bestek. Heeft u derhalve hierin ondersteuning nodig, schroom niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag!