Actueel

< TERUG
13 december 2023  |  NIBV ACTUEEL
Roadshow Bodembescherming met SIKB

Roadshow Bodembescherming met SIKB


SIKB verzorgt in 2024 een Roadshow om betrokkenen in het werkveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te informeren over wijzigingen op het gebied van bodembescherming en tankinstallaties.

Naar aanleiding van de per 1 januari 2024 inwerking tredende Omgevingswet en daaraan gekoppelde regelgeving treden wijzigingen op in de wet- en regelgeving van bodembescherming en tankinstallaties.

SIKB verzorgt de Roadshow waarin bijdragen worden geleverd door het NIBV, VTI (Vereniging van Tankinstallateurs), Stichting ODI/VDV en Rijkswaterstaat.

Twee pilotbijeenkomsten in het afgelopen najaar bleken in een grote behoefte te voorzien.