Actueel

< TERUG
8 december 2022  |  NIBV ACTUEEL
Nieuw BBT-document voor bodembescherming

Nieuw BBT-document voor bodembescherming


De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (beste beschikbare technieken) ingetrokken.

Voor het verlenen van vergunningen moet immers wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen.

Dit nieuwe BBT-document genaamd 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)' bevat alleen de BBT-maatregelen. De overige (achtergrond)informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet.

Het BB-CVM en het document Achtergrondinformatie bij het BB-CVM zijn beschikbaar via deze website.

[bron IPLO]