Actueel

< TERUG
15 oktober 2021  |  NIBV ACTUEEL
Ledenvergadering NIBV 2021

Ledenvergadering NIBV 2021


Op 15 september 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats van het NIBV. Eindelijk was er weer een mogelijkheid om ├ęcht met alle leden bij elkaar te komen.

Achter de schermen is het bestuur van het NIBV druk bezig met het uitbreiden van de organisatie en het zoeken naar samenwerkingen om zo de positie in de markt te verbeteren. Dit is voor de leden niet heel erg zichtbaar. Daarom is door de voorzitter hier langer bij stil gestaan. Vervolgens is door Better Brands een toelichting gegeven over de missie en visie van het NIBV en de wijze waarop de organisatie zich zal moeten gaan ontwikkelen en de weg die hierin gevolgd zal moeten gaan worden. Zodra mogelijk zullen we u via onze website hierover nader informeren.

Ook is het NIBV betrokken bij de herziening van diverse documenten die voor bodembescherming belangrijk zijn; zoals de BRL SIKB7700, AS 6700/6800/6900 en specifiek protocol 6704 (luchttestsystemen). Ook is NIBV betrokken bij het programma Versterking Bodemstelsel welke tot doel heeft de processen, die vallen onder het Kwalibo-stelsel, te verbeteren.

Tot slot was het een ledenvergadering waarbij bestuur en leden eindelijk weer eens écht bij elkaar konden komen. Om op een ontspannen manier te kunnen netwerken is de ledenvergadering daarom afgesloten met een heuse golfclinic en aanvullend een passend diner.