Actueel

< TERUG
15 maart 2022  |  NIBV ACTUEEL
Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023

Kabinet besluit tot nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet 1 januari 2023


De invoering van de Omgevingswet zal 1 januari 2023 plaatsvinden. Deze biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het digitale systeem.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.

[bron: Rijksoverheid.nl, 24 februari 2022]