Actueel

< TERUG
10 juni 2024  |  NIBV ACTUEEL
Belangrijkste wijzigingen op het gebied van bodembescherming

Belangrijkste wijzigingen op het gebied van bodembescherming


Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet (Ow) in werking en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegelijkertijd is dan ook de Regeling bodemkwaliteit uit 2022 van kracht.

De huidige wetgeving werd als te ingewikkeld beschouwd voor particulieren, bedrijfsleven en overheden. Het aanvragen van veel verschillende vergunningen (denk aan bijvoorbeeld bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, milieuvergunningen, lozingsvergunningen etc.) zorgt voor lange vergunnings- en afstemmingsprocedures.
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Alle informatie over de totale leefomgeving wordt gebundeld, zoals bodem, lucht, water, natuur, geluid en grondeigendom. Door NIBV-lid ABV Haukes zijn de belangrijkste wijzigingen op het gebied van bodembescherming op een rijtje gezet. Het overzicht is hier in te zien.