Organisatie


VacaturesWe zoeken een voorzitter!
Onze voorzitter, Arend van de Pol, is inmiddels als voorzitter van het NIBV teruggetreden. We zijn daarom naarstig op zoek naar een nieuwe kapitein op ons schip.

De voorkeur vanuit het NIBV is dat deze vacature wordt ingevuld door iemand met bestuurlijke ervaring en affiniteit heeft met de civiele aannemerij.

Als voorzitter loodst u het bestuur danwel de leden op een praktische manier door de resp. bestuurs- en ledenvergadering. De ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats, de bestuursvergadering 3 à 4 keer per jaar.

Afhankelijk van de achtergrond van de voorzitter kan hij/zij worden ingezet voor andere taken van de vereniging. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door een secretaris en technisch secretaris.

Draagt u bodembescherming, maar tegenwoordig ook bodemsanering, een warm hart toe en heeft u de capaciteiten om de kapitein op ‘ons schip’ te zijn, neem dan vooral contact op met ons secretariaat. We vertellen u graag meer over de functie en hoe deze rol ingevuld kan worden.