Organisatie


MedewerkersHet secretariaat van NIBV bestaat uit twee personen. De technisch secretaris (dagelijkse gang van zaken) en de secretaris/penningmeester (bestuurslid). Zij zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en vormgeven van het beleid. Daarnaast houden zij zich, onder andere, bezig met het opzetten en uitvoeren van branchespecifieke projecten, advisering van leden en het verzorgen van informatievoorziening.
Dhr. J. Pijpker
Technisch secretaris
secretariaat@nibv.nl