Info


BeoordelingsrichtlijnenInspectie bodembeschermende voorzieningen

 

AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen
Protocol 6701 Visuele inspectie vloeistofdichtheid
Protocol 6702 Geo-elektrische meting vloeistofdichtheid
Protocol 6703 Hydrologische meting vloeistofdichtheid
Protocol 6704 Meten vloeistofdichtheid met luchttestsysteem
Protocol 6711 Visuele inspectie en controle minerale lagen
Overzicht van wijzigingen AS 6700 van versie 2.0 naar versie 3.0


Controle en keuring tank(opslag)installaties

AS SIKB 6800 Controle en keuring tank(opslag)installaties
Protocol 6801 Kathodische bescherming
Protocol 6802 WBM-controle
Protocol 6803 Aarding en Potentiaalvereffening
Protocol 6811 Keuring tank(opslag)installaties
Overzicht van wijzigingen AS 6800 van versie 1.3 naar versie 2.0


Inspectie werk met IBC-bouwstof

AS 6900 Inspectie werk met IBC-bouwstof
Protocol 6901 Inspectie bij aanleg IBC-werk
Protocol 6902 Controle staat van het IBC-werk
Overzicht van wijzigingen AS 6900 van versie 1.1 naar versie 2.0


Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening

BRL SIKB 7700
Protocol 7701 Prefab betonnen elementen
Protocol 7702 Beton
Protocol 7703 Bitumineus materiaal
Protocol 7704 Kunstharsgebonden beschermlaag
Protocol 7711 Voegafdichting
Overzicht wijzigingen BRL SIKB 7700 van versie 1.3 naar versie 2.0 


Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

BRL7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
Protocol 7001 Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden
Protocol 7002 Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden
Protocol 7003 Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
Protocol 7004 Tijdelijke uitplaatsing van grond
Overzicht van wijzigingen BRL SIKB 7000 naar versie 6.0