Actueel

< TERUG
20 november 2019  |  NIBV ACTUEEL
Wijzigingsbesluit voor gebiedsspecifiek beleid PFAS

Wijzigingsbesluit voor gebiedsspecifiek beleid PFAS


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit t.b.v. besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor toepassen van PFAS.

De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost.

Aankondiging via kamerbrief
In de kamerbrief van 13 november 2019 heeft de minister van Milieu en Wonen de ontwerp wijziging van het Bbk al aangekondigd. Het betreft één van de maatregelen voor de oplossing van de knelpunten die zich momenteel voordoen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Internetconsultatie
Reageren op de ontwerpwijziging van het Besluit bodemkwaliteit is mogelijk tot en met 22 november 2019 via internetconsultatie. Het ontwerpbesluit is via een zogenaamde spoedprocedure tot stand gekomen, waardoor inwerkingtreding op zeer korte termijn kan plaatsvinden.

Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Bodemkwaliteit kunt u hier inzien.

Opmerkingen en/of aanvullingen op het Ontwerpregeling en de Nota van toelichting kunt u hier indienen.