Actueel

< TERUG
21 december 2017  |  NIBV ACTUEEL
Verplichte bijscholing medewerkers vloeistofdicht

Verplichte bijscholing medewerkers vloeistofdicht


Een aannemer die gecertificeerd is op basis van de BRL SIKB 7700 moet zijn medewerkers periodiek bijscholen.

Dat een medewerker zijn taken, op het gebied van vloeistofdicht, mag uitvoeren dient in een persoonlijke evaluatie minstens één keer per jaar te worden vastgelegd.

In de BRL SIKB 7700, is vastgelegd dat de aannemer gekwalificeerde medewerkers in moet zetten. Een gekwalificeerde medewerker is een persoon die aantoonbaar een op de activiteit gerichte opleiding met goed gevolg heeft afgesloten. Ook stelt de BRL dat tenminste de helft van de bij de uitvoering op locatie betrokken werknemers aantoonbaar een op de activiteit gerichte opleiding met goed gevolg heeft afgesloten.

Regelmatig geeft het NIBV cursussen op het gebied van deze BRL. Door het laten volgen van zo’n cursus kan de aannemer de kwalificaties van de werknemer op peil houden. Op basis van de BRL moet de werknemer tenminste één keer per vijf kalenderjaren bijgeschoold worden. Ook werknemers die tijdens de jaarlijkse persoonlijke evaluatie als beoordeling een onvoldoende krijgen moeten worden bijgeschoold binnen één jaar na de beoordeling.