Actueel

< TERUG
18 december 2019  |  NIBV ACTUEEL
Openbare reactieronde ontwerp-SIKB-documenten in Omgevingswet

Openbare reactieronde ontwerp-SIKB-documenten in Omgevingswet


Ter voorbereiding op de Omgevingswet zal SIKB haar normatieve documenten aanpassen. Hiertoe is op 17 december 2019 een openbare reactieronde gestart.

Het betreft de domeinen Bodembeheer (o.a. monsterneming, veldwerk, analyses, mechanisch boren, ondergrondse energieopslag, reinigen, bewerken & kwalificeren van grond en graven in en saneren van verontreinigde bodem) en Bodembescherming (o.a. aanleg, herstel en inspectie bodembeschermende voorzieningen en IBC-voorzieningen en ondergrondse tanks). De wijzigingen zijn vervat in verschillende ontwerp-wijzigingsbladen, nieuwe ontwerp-protocollen alsmede aangepaste versies (ook in ontwerp) van bestaande documenten. Alle belanghebbenden worden opgeroepen hun reactie op de voorgestelde wijzigingen in te brengen. De openbare reactieronde loopt tot 31 januari 2020.

Voor beide domeinen zal het NIBV de wijzigingen nauwgezet bestuderen en waar nodig reageren. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u dat wij die van u meenemen, neem dan vooral contact op met ons secretariaat!