Actueel

< TERUG
3 april 2020  |  NIBV ACTUEEL
Omgevingswet wordt uitgesteld

Omgevingswet wordt uitgesteld


De grootste wetswijziging sinds 1848, de Omgevingswet, wordt opnieuw uitgesteld. Inwerkingtreding stond gepland voor 1 januari 2021.

De recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de keuze van het kabinet om de genomen maatregelen voorlopig te continueren, maken dat bezien zal worden welk uitstel van de inwerkingtredingsdatum nodig is. Benadrukt wordt dat het niet gaat over de vraag of het stelsel inwerking treedt, maar wanneer.

DSO
Daarnaast laten de uitkomsten van de Gateway Review zien dat voor een goede implementatie van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) nog flink wat stappen gezet moeten worden. Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving geven aanleiding om de beoogde inwerkingtredingsdatum te heroverwegen.

Corona
Mede door de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die het gevolg is van de bestrijding van het Coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, ziet minister Stientje van Veldhoven (Wonen en Milieu) de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen.

De kamerbrief omtrent de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u hier inzien.