Actueel

< TERUG
21 december 2017  |  NIBV ACTUEEL
Cursusaanbod begin 2018

Cursusaanbod begin 2018


Ook voor 2018 heeft het NIBV weer cursussen gepland. Het NIBV geeft een opleiding waarbij protocol 7701/7702 en protocol 7704/7711 worden behandeld. Meld u nu aan of vraag ons naar de mogelijkheden.

Vloeistofdichte  (prefab) betonnen voorzieningen beschermen het milieu en vrijwaren ons van bodemverontreiniging. Dergelijke voorzieningen worden onder kwaliteitsborging aangelegd door daarvoor gecertificeerde en door de minister erkende bedrijven. De aanleg geschied door hierin geschoolde en daarvoor gekwalificeerde medewerkers. NIBV verzorgt hiervoor praktijkgerichte opleidingen die bij de deelnemende bedrijven (in company) of op een locatie centraal in het land worden gegeven. De deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.
 
De opleiding wordt in groepen van maximaal 15 personen gegeven, waardoor er tijd en gelegenheid is om in te gaan op eigen ervaringen c.q. probleemgevallen. Deelname vergt qua tijdsbesteding 2 dagdelen. Ervaring met bedoelde werkzaamheden is een pre maar geen vereiste. De docenten zijn mensen uit de praktijk die hun deskundigheid op het vakgebied op meerdere wijze hebben bewe­zen.
 
Cursus 7701/7702
In deze opleiding worden alle onderdelen van protocol SIKB 7701 en 7702 behandeld. Naast de inhoudelijke onderwerpen uit het protocol is een module communicatie onderdeel van het dagprogramma.
 
De cursus is bedoeld voor diegene die actief betrokken of geïnteresseerd zijn bij de aanleg of het herstel van een vloeistofdichte betonnen voorziening op locatie. Een vloeistofdichte voorziening die is samengesteld uit prefab betonnen elementen of ter plaatse vervaardigd met betonmortel. Te denken aan een grondwerker, straatmaker, opperman, bekistingmaker, betonwapeningvlechter, een betonafwerker en machinist.
 
Om de opleiding te kunnen volgen wordt geen vooropleiding noodzakelijk geacht. Scholing op LBO of MBO volstaat of door praktijkervaring verkregen kennis en ervaring.
 
Cursus 7704/7711
In deze opleiding worden alle onderdelen van protocol SIKB 7704 en 7711 behandeld. Naast de inhoudelijke onderwerpen uit de protocollen is een module communicatie onderdeel van het dagprogramma.
 
De cursus is bedoeld voor diegene die actief betrokken of geïnteresseerd is bij de aanleg of het herstel van een vloeistofdichte voorziening op locatie waarbij de vloeistofdichtheid gerealiseerd wordt door een kunstharsgebonden beschermlaag (coating) en waarbij voegsponning met een voegmassa worden afgedicht. Te denken aan kitverwerkers (applicateurs) of medewerkers die coatings aanbrengen.
 
Om de opleiding te kunnen volgen wordt geen vooropleiding noodzakelijk geacht. Scholing op LBO of MBO volstaat of door praktijkervaring verkregen kennis en ervaring.
 
Voor begin 2018 staan de volgende cursussen gepland:
  • 10 januari 2018       BRL7700, protocollen 7701/7702           Antea Group Almere (vol)
  • 31 januari 2018       BRL7700, protocollen 7704/7711           Heijmans Academie (vol)
  • 14 februari 2018      BRL7700, protocollen 7704/7711           Van der Valk Veenendaal (aanmelden nog mogelijk)
Mocht er voor de cursus BRL7700, protocollen 7701/7702 nog animo zijn, dan bestaat de mogelijkheid om deze voor in de eerste helft van 2018 nog te verzorgen.
 
Meer informatie omtrent de cursussen vanuit het NIBV kunt u vinden op: http://www.nibv.nl/info/producten
 
Mocht er vanuit uw bedrijf interesse zijn voor het deelnemen aan één of meerdere cursussen, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Jurgen Pijpker (06-51617930) of mailen naar: secretariaat@nibv.nl