Actueel

< TERUG
1 juli 2020  |  NIBV ACTUEEL
Belangrijkste veranderingen bodembescherming in Omgevingswet

Belangrijkste veranderingen bodembescherming in Omgevingswet


De belangrijkste inhoudelijke veranderingen voor bodembescherming bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in een tabel.

De tabel kunt u hier downloaden. Het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ komt niet terug. Maar het uitgangspunt van de regels blijft hetzelfde. Namelijk: bodemverontreiniging zoveel mogelijk voorkomen, waarbij herstel van de bodem mogelijk blijft.

Toelichting tabel met bodembescherming-wijzigingen
De tabel geeft de inhoudelijke veranderingen voor de bodembescherming. De gebruikte versies van de wetgeving staan vermeld in de tabel. De tabel bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Wijzigingen bodem algemeen
  • Specifieke zorgplicht: voorbeelden van voorzieningen en maatregelen die niet meer nadrukkelijk zijn uitgeschreven, maar die nu volgen uit de specifieke zorgplicht
Belangrijke wijziging: vaker specifieke zorgplicht
Voor verschillende bodembeschermende handelingen geldt de specifieke zorgplicht van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in plaats van gedetailleerde regels. Want de ondernemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van bodemverontreiniging. En de specifieke zorgplicht vervangt regels die vanzelfsprekend zijn voor een goede bedrijfsvoering.

bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl