Actueel

< TERUG
22 maart 2019  |  NIBV ACTUEEL
Behartigen belangen saneringsaannemers

Behartigen belangen saneringsaannemers


Medio zomer vorig jaar heeft het NIBV via een brief alle saneringsaannemers laten weten dat het NIBV voortaan ook de belangen wil gaan behartigen van de BRL SIKB-7000 gecertificeerde aannemers.

Volgens Rijkswaterstaat zijn 449 aannemers gecertificeerd voor het uitvoeren van ‘conventionele’ bodemsaneringen (protocol 7001). Het NIBV heeft een korte ronde langs de diverse aannemers gedaan en kwam tot de conclusie dat geen van de aannemers écht wordt vertegenwoordigd door een overkoepelende branchevereniging.

Dit betekent dat de belangen van een groot aantal aannemers niet worden behartigd en dat de barrière om omissies in de BRL of discussie met een certificerende instantie lastig onder de aandacht zijn te brengen aan de opstellers van de BRL. Ook worden deze bedrijven vrijwel niet vertegenwoordigd in alle op stapel staande wijzigingen in de aankomende Omgevingswet.

Een aantal van de huidige leden van het NIBV is reeds gecertificeerd voor het uitvoeren van bodemsaneringen. Echter, om écht draagvlak te creëren is het noodzakelijk om een grotere groep te vertegenwoordigen. Het NIBV heeft daarom de (financiële) drempel voor nieuwe leden flink verlaagd door in het eerste jaar een korting van 50% op de contributie te geven. Ook is de contributie flink verlaagd.

Op deze manier wil het NIBV de drempel om lid te worden flink verlagen om uiteindelijk zo’n groot mogelijk groep zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
 
Bij vragen over het NIBV, kunt u graag contact opnemen met ons secretariaat.