Actueel

< TERUG
21 december 2017  |  NIBV ACTUEEL
Aanleg pompeiland ook onder BRL SIKB 7700

Aanleg pompeiland ook onder BRL SIKB 7700


Al jaren is er discussie wie nu verantwoordelijk is voor de vloeistofdichtheid van het pompeiland. Is het de aannemer die de vloeistofdichte vloer maakt of de installateur die de pompen plaatst?

Sinds dit jaar geeft de Activiteitenregeling uitsluitsel.

Sinds dit jaar is het volgende artikel in de Activiteitenregeling opgenomen (Art. 3.25, lid 6):
Pompeilanden en aanwezige doorvoeren zijn vloeistofdicht en zijn aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

In ingewikkelde bewoordingen staat hier dat het pompeiland, inclusief de doorvoeren, vallen onder de BRL SIKB 7700 en mag dit alleen worden aangelegd door een aannemer is hiervoor gecertificeerd en erkend is.

Dit wordt overigens extra benadrukt door lid 4 van hetzelfde artikel:
Een afleverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Doorvoeringen door en afsluitingen van deze vloeistofdichte vloer of verharding zijn eveneens vloeistofdicht.