Actueel

< TERUG
30 maart 2018  |  NIBV ACTUEEL
Wijziging Regeling bodemkwaliteit verschoven

Wijziging Regeling bodemkwaliteit verschoven


Een geplande inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit per 1 april 2018 is opnieuw uitgesteld. De Raad van Accreditatie (RvA) heeft meer tijd nodig om de normen te beoordelen.

Zodra de RvA met alle documenten heeft ingestemd,  zullen de normen in een extra wijziging van de regeling worden opgenomen.
De normen die niet van een RvA-beoordeling afhankelijk zijn, zullen voor de zomer in werking treden vanuit een gewijzigde Regeling bodemkwaliteit. Het gaat dan vooral om geactualiseerde normen voor bouwproducten.

De volgende normdocumenten (inclusief protocollen) worden voorlopig niet meegenomen: BRL 1000, AS 1000, BRL 2000, AS 2000, BRL 2100, BRL 2344, BRL 6000, BRL 6000-21, AS 6700, AS 6800, AS 6900, BRL 7000, BRL 7500, BRL 7700, BRL 9335 en de BRL 11.000. Met het uitstel worden ook de aan de normdocumenten gekoppelde wijzigingen over het vooronderzoek en de veldwerkersregeling uitgesteld.

De voorgenomen wijziging van het vooronderzoek en de veldwerkingsregeling zijn gekoppeld aan een aantal wijzigingen in de normdocumenten. Dit geldt ook voor de volgende normen: NEN 5717, NEN 5720, 5725 en NEN 5707. Deze wijzigingen kunnen daarom ook niet worden meegenomen in de voorgenomen wijziging.
[bron: Bodemplus]