Actueel

< TERUG
3 december 2018  |  NIBV ACTUEEL
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit per 30 november

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit per 30 november


Op 29 november 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit gepubliceerd. Vanaf 30 november kunnen hierdoor nieuwe BRL's en protocollen gebruikt worden.

De volgende wijzigingen zijn vooral relevant:

Aanleg van bodembeschermende voorzieningen:
  • BRL SIKB 7700 – Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening, versie 2.0, vastgesteld op 15 februari 2018. Tot 1 april 2020 is het toegestaan om versie 1.3, vastgesteld op 30 oktober 2014, met wijzigingsblad van 18 februari 2016, te gebruiken.
Periodieke inspectie van bodembeschermende voorzieningen:
  • AS SIKB 6700 – Inspectie bodembeschermende voorzieningen, versie 3.0, vastgesteld op 15 februari 2018. Tot 1 april 2020 is het toegestaan om versie 2.0, vastgesteld op 19 februari 2015, met wijzigingsblad van 18 februari 2016, toe te passen.
Uitvoering van een sanering van de bodem:
  • BRL SIKB 7000 – Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem, versie 6.0, vastgesteld op 1 februari 2018. Tot 1 april 2020 is het toegestaan om versie 5, vastgesteld op 19 juni 2014, met wijzigingsblad van 12 februari 2015, toe te passen.
Inspecteren van de aanleg van een werk met isolerende voorzieningen:
  • AS SIKB 6900, Accreditatieschema Inspectie werk met IBC-bouwstof, versie 2.0, vastgesteld op 15 februari 2018. Tot 1 april 2020 is het toegestaan om versie 1.0, vastgesteld op 28 februari 2013 met wijzigingsblad van 30 oktober 2014, toe te passen.
Controle van de staat van een werk, bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder q.
  • AS SIKB 6900, Accreditatieschema Inspectie werk met IBC-bouwstof, versie 2.0, vastgesteld op 15 februari 2018. Tot 1 april 2020 is het toegestaan om versie 1.0, vastgesteld op 28 februari 2013, met wijzigingsblad van 30 oktober 2014, toe te passen.
Uiteraard is een en ander ook van toepassing op de onderliggende protocollen. Het besluit kunt u hier bekijken.

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u natuurlijk ook met ons secretariaat in contact treden.

Update 5 december 2018: De nieuwste documenten hebben we overzichtelijk op onze website staan en kunt u hier inzien. Ook is een overzicht toegevoegd van welke wijzigingen zijn doorgevoerd.