Actueel

< TERUG
14 maart 2019  |  NIBV ACTUEEL
Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet


De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Wat regelt de Invoeringswet?
De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zo zorgt de Invoeringswet voor de technische wijzigingen van bestaande wetten, namelijk het intrekken en aanpassen van wetten, die deels of geheel door de Omgevingswet worden vervangen. Ook is er bijzonder overgangsrecht in de Invoeringswet opgenomen. De wet regelt bijvoorbeeld de rechtsgeldigheid van bestaande vergunningen en al lopende procedures. U hoeft dus geen nieuwe vergunning aan te vragen voor zaken waar u al een vergunning voor hebt. Tot slot wordt via de wet een aantal nieuwe onderwerpen aan de Omgevingswet toegevoegd.  

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De Invoeringswet bevat de juridische basis voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Burgers en bedrijven kunnen straks via één digitaal loket vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels op een locatie van toepassing zijn.