Actueel

< TERUG
1 augustus 2017  |  NIBV ACTUEEL
Schultz voorziet uitstel voor invoering Omgevingswet

Schultz voorziet uitstel voor invoering Omgevingswet


De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet per 1 juli 2019 wordt niet gehaald, meldt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu.

De reden voor het uitstel ligt in ‘de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier Aanvullingswetten. Daarnaast is het de vraag of gemeenten voldoende zijn toegerust om in 2019 met de Omgevingswet aan de slag te gaan. Het uitstel heeft volgens Schultz vooralsnog geen gevolgen voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029. 

Formeel ligt het proces nog op schema. Vorige maand werden de vier Amvb’s behandeld in de Eerste Kamer. Als volgende stap worden die, samen met de Invoeringswet, ter consultatie aangeboden aan de Raad van State. Maar tijdens de behandeling van de Amvb’s in de Eerste Kamer kwam nog een groot aantal hobbels in beeld. Een daarvan betreft de verdere uitwerking van de verhoudingen tussen rijk en regionale overheden. Hoe worden nationale verantwoordelijkheden ten aanzien van, bijvoorbeeld, lucht- en waterkwaliteit geborgd als gemeenten straks veel meer lokale afwegingsruimte krijgen? Ook moet burgerparticipatie nog beter worden verankerd.

Een andere terugkerende kwestie is of regionale overheden zelf de beslissingsbevoegdheid moeten krijgen over hoe zij een aanvraag afhandelen: met een reguliere procedure of met een uitgebreide. Een reguliere procedure biedt de burger de snellere afhandeling die de Omgevingswet beoogt, maar legt extra druk bij nog niet volledig op de wet toegeruste gemeenten. Complicerende factor daarbij is de oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Eind vorige maand kwam er nog een reden bij die uitstel van de Omgevingswet onafwendbaar maakt. Om de invoering van de wet eenvoudiger te maken, werden twee domeinen in eerste instantie erbuiten gelaten: grond- en natuurbeleid. Die moesten in 2018 via een Aanvullingswet alsnog worden ingeschoven. Vorige maand bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrasctructuur (Rli) advies uit over het gronddeel. De Rli stelt vast dat de Aanvullingswet te weinig aansluit op de filosofie van de Omgevingswet. Ook biedt de wet de gemeenten onvoldoende instrumenten om het grondbeleid een lokale invulling te geven en moet de Aanvullingswet een betere verdeling van kosten en baten bij grondexploitaties mogelijk maken.

bron: Binnenlands Bestuur, 27/07/17