Actueel

< TERUG
12 april 2018  |  NIBV ACTUEEL
​QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten

​QS Inspection en ABV Haukes bundelen krachten


Twee inspectie-experts op het gebied van bodembescherming (QS Inspection en ABV Haukes) zetten hun gezamenlijke kennis in om IBC-werken sneller en efficiënter te inspecteren.

IBC-werken zijn grond-, weg- en waterbouwkundige werken waarin verontreinigde bouwstoffen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld afval van energiecentrales, bodemassen en -slakken. Deze bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in werken met isolatie-, beheer- en controlemaatregelen (IBC). Dit betekent dat deze werken na oplevering regelmatig grondig moeten worden geïnspecteerd om grondwater- en bodemverontreiniging te voorkomen. Dit is een wettelijke verplichting en gebeurt onder meer volgens Protocol 6902. Dit protocol is opgesteld door netwerkorganisatie SIKB: samenwerkende overheden en bedrijven die de kwaliteit van het bodembeheer waarborgen en waar mogelijk verbeteren. 

Sneller en beter werken
Protocol 6902 omschrijft en toetst de specifieke risico’s van bestaande IBC-werken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stagnatie in de drainage, verzakkingen of een verzwakte constructie. Regelmatige controle hierop is cruciaal: dankzij de jaarlijkse inspecties kunnen zwakheden in de constructie op tijd worden ontdekt en hersteld. “Bij deze inspecties is het belangrijk om veel omvangrijke IBC-werken in een relatief kort tijdsbestek te inspecteren en uiteraard correct te handelen”, geeft Iljo Fluit aan, Managing Director van QS Inspection. “En hoe kunnen we dat beter doen dan samen met een andere specialist op dit vakgebied: ABV Haukes? Door onze expertise samen te voegen, kunnen we ons werk nog sneller en beter doen. Zo garanderen we een onafhankelijke toetsing die voldoet aan alle criteria, uitgevoerd binnen het gevraagde tijdsbestek.” 

Extra efficiencyslag
Rob Haukes, Managing Director van ABV Haukes, vult aan: “Door opdrachten samen aan te nemen, kunnen we onze kennis en kunde tegelijkertijd inzetten en sneller handelen. Zo hebben we sinds begin vorig jaar al 23 IBC-werken – verspreid over heel Nederland – grondig geïnspecteerd en de kwaliteit ervan gewaarborgd. Bovendien hebben we een extra efficiencyslag bereikt door ons werk te combineren met de grondwatermonitoring door onze opdrachtgever. Deze monitoring is geen inspectieactiviteit, maar natuurlijk prima tegelijkertijd uit te voeren. Een duidelijke win-winsituatie voor alle betrokkenen!”  
 
 -------------------------------------------
 
Over ABV Haukes
ABV Haukes ontving als eerste partij in Nederland de vereiste accreditatie om onafhankelijke inspecties van de staat van IBC-werken te mogen uitvoeren. Daarnaast inspecteert ABV Haukes – als onafhankelijke inspectie-instelling die werkt volgens EN-ISO/IEC 17020, type A (I 198) – vloeistofdichte voorzieningen. Ook verzorgt het bedrijf inspecties en inventarisaties van vloeistofkerende vloeren, PGS-tankputten en NRB-risicoanalyses.
 
Over QS Inspection
QS Inspection is een volledig onafhankelijke en geaccrediteerde inspectie-instelling die – net als ABV Haukes – beschikt over de vereiste ministeriële erkenning voor het uitvoeren van de AS 6900 inspecties. QS Inspection werkt volgens EN-ISO/IEC 17020, type A (I 248) en inspecteert en bewaakt de kwaliteit van onder meer civiele constructies en IBC-werken, kunststofleidingprojecten, kunststoffolieprojecten en vloeistofdichte vloeren. Zowel tijdens de aanleg van het werk als de jaren daarna.