Actueel

< TERUG
13 juli 2018  |  NIBV ACTUEEL
Nog interessanter om lid te worden van NIBV

Nog interessanter om lid te worden van NIBV


Door het drastisch verlagen van de contributie én de focus te verbreden naar die van BRL SIKB-7000 gecertificeerde aannemers (bodemsanering) wil het NIBV een nóg bredere markt vertegenwoordigen.

In de laatste ledenvergadering heeft het bestuur haar plannen voor de toekomst uit de doeken gedaan.

Ten eerste wordt de contributie voor leden flink verlaagd. Hiermee hoopt het NIBV meer leden aan te trekken en het huidige ledenbestand te consolideren. Via het NIBV kan actief invloed op de relevante documenten op het gebied van bodemscherming worden uitgeoefend. Ook niet-leden zullen ongetwijfeld struikelen over issues uit de BRL en hierover discussies hebben met hun Certificerende Instantie. Door het verlagen van de (financiële) drempel zet het NIBV volop in om de niet-leden gauw als lid te mogen verwelkomen. Nieuwe leden krijgen daarbij het eerste jaar nog eens een korting van 50%.

Ten tweede gaat het NIBV ook proberen om leden aan te trekken met een BRL SIKB 7000-certificering. Dit zijn de aannemers die bodemsaneringen uitvoeren. Reden voor het NIBV om het pakket hierin uit te breiden is dat veel van haar leden nu ook al voor deze BRL zijn gecertificeerd, het NIBV het netwerk heeft om hierin een actieve rol te kunnen spelen en, zeker niet onbelangrijk, worden dergelijke aannemers op dit moment vrijwel niet vertegenwoordigd. Leden die gecertificeerd zijn voor én bodembescherming én bodemsanering betalen overigens niets extra’s. Twee voor de prijs van één dus!

Ten derde gaat het NIBV een Roadshow houden. Deze wordt verzorgd door de leden en heeft tot doel om bij belangrijke stakeholders van bodembescherming (oliemaatschappijen, Omgevingsdiensten, etc.) tekst en uitleg te geven over hoe het nu zit met de regelgeving rondom bodembescherming.

Bent u nog geen lid en toch geïnteresseerd geworden om lid te worden van het NIBV, neemt u vooral contact op met ons secretariaat.