Actueel

< TERUG
1 augustus 2017  |  NIBV ACTUEEL
Ledenvergadering 22 juni 2017

Ledenvergadering 22 juni 2017


De ledenvergadering van 22 juni 2017 was weer een prettige én interessante ontmoeting van leden, deze keer in de mooie stad Amersfoort, met als toegift de ins en outs van de nieuwe CROW 400.

De ledenvergadering van 22 juni jl. had gelukkig weer een bomvol programma. De financiële stukken zijn door de accountant toegelicht en de kascommissie had een kritische beoordeling uitgevoerd. 2016 was financieel een moeizaam jaar met nog hoge kosten. Het beleid is zodanig bijgestuurd dat dit jaar weer zwarte cijfers geschreven kunnen worden. Daarmee is er rust ontstaan om naar de toekomst te kijken. Ook daar had het bestuur al een antwoord op, namelijk verbreding van het werkveld van het NIBV. In een apart nieuwsbericht komen we hier binnenkort op terug.

De documenten welke het NIBV vertegenwoordigd worden allemaal op korte termijn gewijzigd (zie het nieuwsbericht vanuit het CCvD hier). Tekstueel is er naar gekeken en ook zijn alle losse wijzigingen nu ingevoerd. Daarnaast zijn de puntjes op de i gezet. Zo is in de BRL 7700 de toezicht van de CI verduidelijkt én is de lang gekoesterde wens van het NIBV, om een definitie voor "herstel" te hebben, ingevuld.

Als gastspreker was Klaas Ruigewaard uitgenodigd om de CROW 400 te behandelen. De CROW 400 is een document die van toepassing is op vrijwel iedereen die werkzaamheden in de bodem verricht en vervangt de CROW 307 en 132. Wat we nu weten is dat de koppeling tussen 'veilig werken' en de 'Wet Bodembescherming' is verdwenen. Ook zijn de T- en F-klasse gewijzigd in kleurcoderingen en is onderscheid gemaakt in vluchtige en niet vluchtige stoffen. De CROW 400 heeft tot doel meer te kijken naar de risico's van mensen die met verontreinigde grond in aanraking komen en daar op een meer praktische manier mee om te gaan.

Na dagen van warmte besloten de weergoden een kort moment van noodweer over Amersfoort uit te storten. Uiteindelijk hebben we, weliswaar iets later én iets korter, toch nog kunnen genieten van een tocht over de Amersfoortse grachten. Vele NIBV-leden waren zich nog niet bewust van wat een mooie stad Amersfoort eigenlijk is. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner in een Steakhouse en Grill restaurant in Amersfoort.