Actueel

< TERUG
21 december 2017  |  NIBV ACTUEEL
Herstel vloeistofdicht onder erkenning

Herstel vloeistofdicht onder erkenning


Dat een vloeistofdichte vloer van een tankplaats door een gecertificeerde aannemer moet worden aangelegd is bekend. Maar is alles na aanleg “herstel”? Of ligt dit tot iets genuanceerder?

In de Activiteitenregeling is voor tankplaatsen beschreven dat: “De vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit”. Hiermee is duidelijk dat de vloer moet worden aangelegd door een aannemer die erkend en gecertificeerd is op basis van de BRL SIKB 7700.

Het NIBV pleit al jaren voor duidelijkheid omtrent wanneer sprake is van “aanleg” en wanneer van “herstel”. Gedachte kon immers zijn dat men een heel tankstation reconstrueert, één tegel laat liggen en dan nog steeds spreekt over “herstel”.

In de BRL SIKB 7700, het normdocument waar in de Activiteitenregeling naar verwezen wordt, wordt binnenkort “aanleg” en “herstel” wel nader gedefinieerd. Zodra werkzaamheden aan de vloeistofdichte vloer worden verricht en ook de fundatie wordt ‘aangetast’ is sprake van “aanleg”. In andere gevallen spreken we van “herstel”.
 
Het onderscheid tussen "aanleg" en "herstel"wordt daarmee een stuk duidelijker.