Actueel

< TERUG
21 december 2017  |  NIBV ACTUEEL
Erkende aanleg bedrijfsriolering

Erkende aanleg bedrijfsriolering


De bedrijfsriolering van een tankplaats moet ook onder erkenning worden aangelegd, maar hoe zit dat met herstel?

In het Activiteitenbesluit is vastgelegd dat de afwateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding vloeistofdicht moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de BRL SIKB 7700. Maar hoe zit dat met herstel? Sinds dit jaar biedt ook hierin de Activiteitenregeling meer duidelijkheid en is gesteld dat de verplichting tot erkende uitvoering weer van toepassing wordt wanneer een algehele renovatie van de tankinstallatie plaatsvindt waarbij de vloeistofdichte vloer of verharding wordt opengebroken of wanneer de afleverinstallatie wordt vervangen.