Actueel

< TERUG
13 januari 2020  |  NIBV ACTUEEL
Bodembescherming: belangrijkste veranderingen in het BAL

Bodembescherming: belangrijkste veranderingen in het BAL


De belangrijkste inhoudelijke veranderingen voor bodembescherming bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in een tabel.

Het begrip ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ komt niet terug. Maar het uitgangspunt van de regels blijft hetzelfde. Namelijk: bodemverontreiniging zoveel mogelijk voorkomen, waarbij herstel van de bodem mogelijk blijft.
Download hier 'was-wordt'-tabel met inhoudelijke veranderingen voor bodembescherming.

Vaker specifieke zorgplicht
Voor verschillende bodembeschermende handelingen geldt de specifieke zorgplicht van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in plaats gedetailleerde regels. Want de ondernemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van bodemverontreiniging. En de specifieke zorgplicht vervangt regels die vanzelfsprekend zijn voor een goede bedrijfsvoering.

Tabel met wijzigingen bodembescherming
De tabel geeft de inhoudelijke veranderingen voor de bodembescherming. De tabel bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Wijzigingen bodem algemeen
  • Specifieke zorgplicht: voorbeelden van voorzieningen en maatregelen die niet meer nadrukkelijk zijn uitgeschreven, maar die nu volgen uit de specifieke zorgplicht
Gebruikte versie van wetgeving
Voor deze tabel is gebruikt: Bron: Infomil (aan de slag met de Omgevingswet)