Actueel

< TERUG
24 mei 2018  |  NIBV ACTUEEL
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming


Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG zorgt onder meer voor bescherming van privacyrechten.

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, komt dat omdat u op onze nieuwsbrieflijst staat. Wij gebruiken emailadressen alleen voor onze nieuwsbrief en worden ook niet aan derden verstrekt. Bovendien zijn deze emailadressen niet gekoppeld aan NAW gegevens.

Mocht u, ondanks het hiervoor beschrevene, toch af willen melden voor onze nieuwsbrief, is dat jammer maar kunt u een bericht sturen naar ons secretariaat. Maar... misschien denkt u nu juist van "ik krijg nog helemaal geen nieuwsbrief, maar dat zou ik wel graag willen", ook dan kunt u via deze link direct een bericht sturen naar ons secretariaat.